Bruket Masugn och smedja

under Svenshult i Gölhults rote

På Habo sockenkarta från år 1710 är Swenshults Qvarn markerad på denna plats. År 1743 anlade Ryfors bruk en masugn här. Denna skulle förse Ryfors med tackjärn, malm hämtades från Järnberget och myrmalm från närbelägna sjöar. Blåsningen vid masugnen pågick en månad per år och gav ca 50-60 ton järn. År 1798 flyttades masugnen till Ryfors. År 1828 anlades ett smidesverk av H.J. Settergren. Tillverkningen påbörjades vid kopparhammaren och verket kallades Settersfors och fick stämpel liggande S över F. År 1834 såldes företaget och fastigheten till G.M. Sager på Ryfors. Sista smeden Johan Landberg, arrenderade bruket från år 1869 fram till sin död 1906. Många arbetstillfällen skapades här och vi ser spår av kolmilor och bebyggelse, t.ex. ”Stenastan”. På Storskifteskartan från år 1748-51 finns masugnen markerad strax öster om dammen vid utloppet, medan bruksbostället är placerat söder om dammen intill dammfästet. Från ca 1750 finns det även en såg på den norra sidan av ån. Läs mer om brukare, gesäller, pigor och drängar på stället, under GÖ 61 Bruket - Sätersfors.