Torpet Hörnet

under Ebbarp i Ekets rote

Kallas även ”Karla Lôcka”. År 1832 kom från Tubbered drängen Anders Jönsson, f 1798 i Domneberg till torpet Hörnet. Brodern Lars Jönsson kom hit år 1838. Anders Jönsson flyttar år 1839 till en backstuga under Stora Fiskebäck. Lars Jönsson bor kvar till sin död år 1858. Då inflyttar från torpet Marielund under Eskhult Johan Anders Tidstrand med hustru och 4 barn. Johan Anders dör år 1869 men änkan Maria Jonasdotter bor kvar till sin död år 1893. Från år 1881 inhyses änkeman Karl Johan Johansson Holm. Han bor kvar till sin död år 1895. Stället har sedan varit obebott.