Torpet Nyhagen

under Lindhult i Darängs rote

År 1800 kommer torparen Jonas Bengtsson född 1760 i Darängs soldattorp hit med hustru och tre barn. De kom från Väster Lids torp. Den siste torparen var Frans Oskar Johansson f 1861 i Habo som kom hit 1887. Han har med sig hustru och tre barn. De flyttar år 1889 till Jönköping. Huset finns kvar i ombyggt skick.