Torpet Tomten

under Daräng i Darängs rote

År 1806 bor här Jöns Dahl, född 1767 med hustrun Stina och sonen Johannes. Stugan brann ned år 1886. Den siste som bodde här var Johan Karlsson, kallad "Klibbe- Johan". Han flyttade efter branden till Darängs by.