Torpet Nybygget

under Apelskift i Mobos rote

Torparen Jan Andersson, född 1798, kom hit 1836 med hustru och sju barn. Han dör 1846 och hustrun och två barn flyttar då till fattigstugan. De vuxna barnen arbetar då på olika gårdar i trakten. Därefter bor ett antal familjer i torpet, bl a. socknegarvaren Carl Johan Svensson som kommer hit 1849 med sin familj. 1862 kommer Skomakaren Johannes Andersson med sin familj. 1864 kommer avsk. soldaten Benjamin Grip med hustru Eva Andersdotter och fyra barn. 1891 kommer Abraham Andersson som inhyses hit med sin familj. Han dör av lungsot år 1898, och änkan dör 1901. Dottern Tilda Abramsdotter och hennes barn flyttar då. De är sista som bor här.