Torpet Lövhagen

under Knipan i Flatereds rote

På häradsekonomiska kartan från 1877 kallas jordtorpet för Björklund. Peter Toll var den förste som bodde i Lövstugan som den då kallades i början av 1800-talet. År 1875 kom torparen Johan August Blom hit. Hans son Viktor, även kallad "Blomma Viktor", gick omkring och sålde fisk. Viktor bodde i Lämmamossen. Här fanns en tid affär som drevs av Bergbom. Han flyttade affären till Pustakulle under Julared. Huset flyttades till Marbäcken.