Torpet Lilla Lyckorna

under Kvarnekulla i Starbäcks rote

I husförhörslängden för år 1827-30 står Lilla Lyckorna angivet som backstuga, men redan år 1838 anges det som torp. Torparen Karl Fredrik Karlsson , född 1864 i Sandhem, bodde här med sin familj år 1920, men torpet har även bebotts senare. Skylt ej uppsatt.