Torpet Rudan

under Torkelsryd i Torkelsryds rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan 1877.