Soldattorpet STP no 23, Bränninge, Västgöta Reg.

under Bränninge i Hallebos rote

Vid Laga skifte 1862 bestämdes att soldattorpet under Bränninge Östergård skulle flyttas till denna plats och på Häradsekonomiska kartan från 1877 finns ett soldattorp markerat, dock placerat under Kärnekulla, vilket torde vara felaktigt. Troligen byggdes soldattorpet på den nya platsen i samband med att soldaten Johan Gustaf Malm lämnade tjänsten 1869. Ny soldat blev Carl Oskar Skön, född 1850. Skön blev korpral och år 1881 fortsatte han tjänstgöringen på Bjelkatorpet under Stora Kärr.