Torpet Wästerås (Amandes)

under Apelskift i Mobos rote

År 1876 kommer torparen Johannes Carls-son, född 1841, hit tillsammans med hustrun och en dotter. De bor här i två år. Torparen Carl Linnarsson, född 1819, bodde här med sin familj 1879-88. Åren 1895-97 bor gratialisten Carl Alfred Spak, född 1843, här med sin familj. De kom från Kråmmereds soldattorp. Arbetaren Johan Alfred Karlsson, född 1849, kommer sedan hit med sin familj från Sibba-torp. Han dör år 1900, men änkan Inga Charlotta Josefsdotter bor kvar till sin död 1933. Dottern Amanda Karlsson, som dog 1949, var den sista som bott i backstugan. På 1954 års karta hittar man ”Amandes”, vilket kan vara torpets placering.