Backstugan Källeberg

under Daräng i Darängs rote

År 1880 kommer Anders Johan Andersson hit från Hälltorp. Husen flyttades år 1923 till Orrabacken. Den siste som bodde här var skomakare Spång. Stället ligger nu på Tuvebo ägor.