Kvarnen Nybro Qvarn och Såg

under Svenshult i Gölhults rote

Svenshults Qvarn låg vid Bruket (senare Sätersfors) fram till mitten av 1750-talet, då den flyttades till Nybro och en ny damm anlades på denna plats. Mjölkvarnen var skattelagd och den första mjölnaren på Nybro Qvarn var Jonas Andersson och han bor här fram till sin död år 1767. Vid denna tid brukas även marken runt kvarnen upp och det blir ett torp under Svenshult där mjölnare och arrendatorer bor, se torpet Nybroqvarn. På 1840-talet uppfördes också en såg på den norra sidan av Knipån och den fanns kvar till mitten av 1900-talet. I samband med Laga skiftet av Svenshult år 1833-34 köper Commissions Landtmätaren C.F. Olander i Jönköping, Nybro Tullmjölqvarn med 2 par grovmäldstenar och 1/48 dels mtl. av Svenshults ägor. Vid denna tid arrenderar mjölnaren Olof Jonsson Cardell stället och han bor kvar här fram till år 1838 då han flyttar till Jönköping. Mjölkvarnen var i bruk till slutet av 1960-talet. Kvarnen finns med på Laga skifteskartan från år 1833-34 och på Häradsekonomiska kartan år 1877. Läs mer om mjölnare, arrendatorer, pigor och drängar på stället, under GÖ 78 torpet Nybroqvarn.