Torpet Amurliden Linusa gården

under Amurliden i Flatereds rote

Petter Gustafsson f. 1740 i L.Slätthult och Catharina Håkansdotter f 1745 i Amurliden står 1776 som ägare av 5/192 del Amurliden. Efter deras död tar sonen Johannes över. Han dör 1819 och hustrun Ingrid 3 dagar senare. Deras dotter Johanna och Lars Larsson blir nya ägare 1821. Efter flera ägare köper så Karl Linus Johansson gården av Karl Holm i Hornamossen och kommer hit 1924 därifrån med hustrun Amanda Alfrida och sonen Ingvar. 1929 föds tvillingarna Kerstin och Inger. Linus säljer 1943 gården till David Svensson i Jönköping och arr. den sedan tills man 1950 flyttar till Mullsjö. Ladugården rivs 1949-50 och boningshuset 1960. ”Linusa” gården ägs idag 2016 av Per Svensson