Soldattorpet STP no 553, Kråmmered Skarab. Reg.

under Kråmmered i Sibbos rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns Kråmmereds soldattorp markerat och det är därmed ett av de äldsta soldattorp som finns registrerade på karta i Habo kommun. STP no 553 under Skaraborgs Reg, Vartofta kompani. Här har 14 soldater bott och verkat med namn som Dunderfält, Brunvall, Snäll, Krum, Berg, Alf och Spak. Den förste var Lars Andersson som antogs som soldat 1692 och den siste var Johan Alexander Johansson Spak. Han antogs 1897 och fick avsked 1902. Samma år kom August Zackrisson hit. Han var änkling men hade sonen Karl Henning med sig. August dör här 1916 och sonen flyttar 1917 till Fridhem under Ruder. Ingen känd har sedan bott här.