Backstugan Läget 2

under Svenshult i Gölhults rote

Stugan låg strax till öster om bostället på Läget och är därför troligen bara en undantags- eller extra stuga till torpet. Den som har bott i stugan är sannolikt Jöns Larsson som var svärfar till Carl Johan Gustafsson på torpet Läget. Det går inte att finna något separat boställe noterat för denna plats i kyrkoböckerna. Backstugan vid torpet Läget under Svenshult finns markerad på Häradsekonomiska kartan år 1877. Se även torpet Läget, GÖ 152.