Torpet Svenshult torp

under Grenabolet i Skämningsforss rote

Finns markerade på karta upprättad år 1848.