Gården Långeberga

under Fjällböls rote

Skogvaktarboställe.

Gården var olovligen uttagen, men utstakades av lantmätaren år 1764. Fastigheten blev sedan avsöndrad år 1796 från Hökensås Krono Allmänning.