Torpet Torp (10)

under Övr. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Finns med på häradsekonomiska kartan 1877