Torpet Höjden (Kattebacken)

under Karthagen i Darängs rote