Torpet Berget

under Tranemaden i Darängs rote

Kallas även "Lustes" efter avskedade soldaten Johannes Andersson Lust. Omnämnt första gången år 1838 då Johannes Haraldsson Kling flyttar hit. Ytterligare en husgrund finns cirka 50 meter söderut. En muntlig tradition gör gällande att Jonas Falk och Anders Frid övernattade på rännet hos Jonas syster och svåger innan de här stal de vapen som användes vid postrånet år 1854. Både Frid och Falk greps senare. Frid fick fängelse medan Falk avrättades vid Sved i Gustav Adolf.