Torpet Kättlahultet

under Tumbäck i Starbäcks rote

Torpet kalls även Rödjan. Redan 1734 föds dottern Ingeborg i Kättlahultet. På en skifteskarta från 1751 omnämns torpet Kjettlahultet under Högsbäck. Flera gårdar och flera torp omnämns för Kättlahultet vilket gör det svårt att reda ut vilka som bott var. Även backstugor har funnits på Kättlahultet. De sista kända som bodde här var Axel Reinhold Dahl och hans hustru Wilhelmina Dorotea Börjesson samt sex barn. De kom hit 1911 från Eskhult och flyttar 1912 till Lekeryd.