Backstugan Backstuga

under Brännåsen i Sibbos rote

På en geometrisk avmätningskarta från år 1727 står det: "Denna backstuga nr 1 med des åkerfläckar uppodlades för 27 åhr sedan af beteshagen."