Torpet Fotebo

under Skämningsfors i Skämningsforss rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan från 1877.