Torpet Torpgrund vid pestgrav

under Hulebo i Fjällböls rote