Torpet Brännemossen

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote