Backstugan (En jordkula)

under Risbro i Darängs rote

[caption id="attachment_3164" align="alignnone" width="300"]Ingången till jordkulan. Björn tar ut koordinaterna och Lars betraktar den stensatta bakväggen. Ingången till jordkulan. Björn tar ut koordinaterna och Lars betraktar den stensatta bakväggen.[/caption] [caption id="attachment_3165" align="alignnone" width="300"]Här syns stensättning i bakväggen. Här syns stensättning i bakväggen.[/caption]