Torpet Nybygget

under Elghagen i Holmens rote

Kallas även ”Skeftens” och är hitflyttad från Säcken. Torpet omnämnt redan år 1814 då Lars Hansson med familj bor här. År 1874 kommer från Svenshult Gustav Andersson med hustrun Hanna samt 2 barn. Efter mannens död bor Hanna vintertid hos dottern Magnhild i ”Fisket” i Mullsjö. Hanna gjorde julgranskarameller som hon sålde för 1, 2 och 5 öre per styck. Huset flyttades till Kattås under Kattorp när huset där brann år 1917. Tydliga stenmurar finns på höjden bakom husgrunden.