Backstugan Stavestugan

under Daräng i Darängs rote

Här låg i slutet av 1800-talet en liten stuga som beboddes av Gustava Jonsdotter-Leijon och hennes döttrar. Av "Stava" (i Gustava) har stugan fått sitt namn. Huset revs år 1933.