Torpet Kättlahultet

under Högsbäck i Högsbäcks rote

Redan på en skifteskarta från 1751 omnämns torpet Kjettlahultet under Högsbäck. Under 1820-talet omnämns torpet som en förpantning, dvs det är arrenderat på en viss tid och 1880 som en förpantning på evärderlig tid, det får då disponeras så länge det brukas. De sista kända som bodde här var Simon Natanel Johansson, hans hustru Hildur Berta Josefina Johansson samt sonen Arne Simon Ärenborg. De kom hit från Härja 1925.