Torpet Noltorp (Jônalycka)

under Apelskift i Mobos rote

År 1864 kommer nygifta torparen Johannes Andersson, född 1836, hit från Apelskift tillsammans med hustrun Emma Larsdotter Flod, född 1839. Hon dör 1887 och han dör 1888 och de efterlämnar åtta barn i åldrarna 6 till 22 år. De äldre barnen skaffar sig plats som drängar och pigor på olika gårdar och 1894 flyttar de sista från Noltorpet. Den yngste sonen Otto Sigfrid Johansson är då 12 år och blir fosterson hos sin moster Märta Charlotta Larsdotter Flod och hennes man, bonden Johannes Svensson i Maden.