Backstugan Knäppet

under Myrebo i Gullskogs rote

De första kända som bor här är socken-skomakaren Johannes Svensson, född 1769, och hans familj. De blev inhysta här i ett nybygge på Myrebos ägor år 1800. Modern Kerstin Bengtsdotter dör år 1808. Johannes är mycket sjuklig medan de bor här, men det är hustrun Ingjerd Svens-dotter, född 1771, som avlider först av de två, år 1838. Johannes städslar då pigan Christina Charlotta Svensdotter, född 1796, som kom från Västerlid och hon tar hand om honom fram till hans död 1842. Stina Lotta bor kvar här till år 1857, sedan står backstugan öde. Hon är den sista som bor i backstugan.