Torpet Nybygget

under Lilla Falla i Mobos rote

Gården Lilla Falla hörde till Habo socken fram till år 1889, då den överfördes till Bottnaryds socken. De första som bor här är torparen Petter Andersson, född 1784, och hustrun Cathrina Jonsdotter, född 1785. De kom från Svenshult och bor här åren 1833-50. Åren 1851-72 bor här torparen Peter Johansson med hustru, sju barn och sin gamla mor. Åren 1878-1914 bor torparen Gustaf Reinhold Pettersson (född 1840) här med hustrun Kristina Johansdotter (född 1842) och tre barn. År 1932 kom Erik Gustaf Allan Johansson hit från Bottnaryd med hustru och åtta barn. Familjen fanns fortfarande här 1941.