Backstugan Sandkullen 2

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugorna på Sandkullen under Lilla Svenshult (Bäckebo Mo) finns markerade på Häradsekonomiska kartan år 1877. Det är två backstugor upptagna på denna plats och de låg intill varandra, det är svårt att avgöra vilken stuga som är vilken. De första som bebor stället är troligen skrivna på torpet Lilla Svenshult, som ligger strax intill, se GÖ 148. I kyrkoböckerna går det först senare att härleda några personer till stugorna på Sandkullen.