Gården Maden

under Sibbos rote

Redan i början av 1700-talet fanns det flera torp under Maden. Att kunna hänföra vilka som bodde på vilket torp är mycket svårt för att inte säga omöjligt. En sak som ytterligare komplicerar detta är att på en utskift ner mot Karthagen finns torpet Millhemmet som troligen tillhört Maden fram till 1817 då det skiftats till Karthagen. Vi har hitta Matorpet, Suntås och ”Stugelyckan” som troligen är den backstuga som omnämnts i HF. Det fanns även en ”tå” angiven vid laga skiftet i Maden år 1867. Men som sagt att reda ut vilka som bodde var på 1700-talet är inte lätt.