Torpet Sörtorp

under Vagnhult i Holmens rote

Troligen har stället bebotts från omkring år 1880. Mycket tyder på att torpet föregicks av en backstuga. År 1830 fanns här Sven Gustafsson Tingman. Han flyttade 1836 till Nyhemmet under Brännåsen. Därefter flyttade Carl Jonasson med hustrun Maria Stina Svensdotter samt ett barn hit. De kom från Sörhagen under Tranemaden. Carl kallades även ”Stötta Carl”. Familjen hade många barn, även fosterbarn bland annat från Stockholm. Carl dog på stället år 1891 och hustrun Maria Stina dog 1897. Troligen har stället varit tomt därefter.