Torpet Frostnäs

under Kämparp i Högsbäcks rote

År 1800 kom Nils Eriksson, född 1765 i Flyttered hit med hustru och en son. Familjen flyttar 1805 till Härja. Här har också avskedade soldaten Carl Häggren samt artilleristen Petter Gustavsson bott. Petter tjänstgjorde vid Wendes artilleri i Christianstad men rymde från hustrun och barnen. Wilhelm Karlsson, född 1840 i Habo kom hit 1875 från backstugan Högalund under Högaberg. Med sig hade han hustrun Gustafva Karlsdotter och sex barn. De flyttar 1901 till Karlsro under Gruvered.