Torpet Gamla Munkebo

under Habo Prästgård i Darängs rote

Torpet ligger i den så kallade Munkeboängen och har varit bebott sedan slutet av 1600-talet. Den först kände som bodde här var Nils Nilsson och hans hustru Karin Månsdotter. Husen revs och flyttades till nuvarande Munkebo före år 1803. Detta finns belägg för på gamla skifteskartor och skifteshandlingar.