Backstugan Sjöstugan

under Lindhult i Darängs rote

Från närbelägna torpet Hässlebo kommer år 1853 änkan Lena Anders-dotter Dahlqvist född 1789 i Sandhem hit med ett barn och ett barnbarn. År 1862 kommer torparen Carl Florin med hustru och 6 barn hit. Hela familjen står 1865 som avflyttade till N Amerika men därav blev intet utan de bor kvar. Alla barnen flyttar ut och år 1896 dör både Carl och hustrun Anna Kajsa. De är de sista som bor här. Innan Missionshuset byggdes i Furusjö hade man samlingar här. Husen flyttades 1905-1910. Vart?