Backstugan Svensastugan

under Väster Lid i Darängs rote