Torpet Majesten

under Karshult i Mobos rote

Torpet kallades från början för Nyhemman men bytte namn till Majesten år 1846. Den första kända familjen kom hit från Tuvebo år 1826. Det var torparen Jöns Svensson-Esping, född 1793, och hustrun Johanna Johansdotter, tillsammans med tre barn. Familjen utökas sedan med ytterligare fyra barn här på stället. År 1865 dör torparen Jöns och sonen Johannes Jönsson tar över torpet med sin familj. Johannes och hustrun Johanna Nilsdotter, tillsammans med två barn, samt modern Johanna, flyttar år 1877 till Ljunga. De är de sista kända som bott på torpet.