Torpet Tuggebo

under Ned. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Gammalt torp, vilket omnämns första gången år 1746 då Kerstin föds i Tuggebo, dotter till ryttaren Sven Holmström och hans hustru Ingeborg Svensdotter. Sven Holmström var ryttare vid Häldeholm, VG 22.  Enligt Rolf Alnefeldt dog han i kriget i Pommern år 1758. Tuggebo är bebott till slutet av 1800-talet och den siste kände som bor här är änkan Johanna Johansdotter som flyttar till Kämpåsen omkring är 1895. Johanna var gift med Johan Fredrik Malmström En stensatt källare under huset är det enda som finns kvar.