Backstugan Kilen

under Häldeholm i Torkelsryds rote

Kilen är en backstuga på Häradsekonomiska kartan 1877.