Torpet Ekeliderna

under Mölekullen i Högsbäcks rote

Redan 1738 gifter sig Anders Larsson med Kerstin Andersdotter i Ekeliderna under Svenshult. Från år 1800 tillhör Ekeliderna Bränninge för att från 1820-talet tillhöra Mölekullen. Det kan tänkas att torpet flyttats mellan Bränninge och Mölekullen som gränsar intill varandra. De sista kända som bott på Ekeliderna är Gustaf Levin Olofsson och hans hustru Augusta Matilda Sand samt sex barn. De kom hit 1893 från Daräng och flyttar 1900 till Hallan.