Kvarnen Tegelbruket

under Eskhult i Darängs rote

År 1821 är tegelslagaren Anders Beckman, född 1774 i Bankeryd, noterad under Eskhults torp (antagligen Tegelbruket). Anders Beckman tilldelas offentligen i Habo kyrka medalj för trogen och långvarig tjänst den 7 april år 1844. Anders dör år 1847. Nästa tegelslagare är Nils Carlsson Lind från Lindhults soldattorp. År 1875 finns här tegelslagare Klas Bergander som kommer från Lindhults tegelbruk. Klas Bergander med familj flyttar år 1884. Husen borta sedan länge.