Backstugan Backstuga (4)

under Björnhult i Torkelsryds rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan år 1877 och är belägen nära bäcken vid norra gränsen mot Torkelryds ägor.