Backstugan Rödjan

under Ljunga i Darängs rote

Rödjan betecknas som torp på Häradsekonomiska kartan (1877), men är en backstuga i husförhörslängderna från 1847. Förste boende i backstugan Rödjan var Johan Johansson, född 1828 i Bottnaryd. Han står som ägare från 1847 och backstugan har han köpt från Petersborg. Han gifter sig 1861 med Henrika Johansdotter, född 1833 i Äspered. Hon dör året därpå i samband med deras dotters födelse. Johan gifter om sig 1867 med Lotta Andersdotter, född 1837 i Munkebo. De får fyra söner här i backstugan innan de flyttar till Holmen år 1881. Ny ägare blir fattiga arbetaren August Pettersson, född 1832 och hans hustru Maria Greta Johansdotter, född 1832. Hustrun avlider 1907 och August dör 1908. Därefter finns inga fler kända som har bott i backstugan.