Torpet Rödjelyckorna

under Mellan Gölhult i Gölhults rote

År 1773 bodde här Jonas Eriksson och hans hustru Catrina Jonasdotter. År 1780 kom Anders Isaksson med familj hit från Maden, men de bodde bara ett år. Inte förrän 1828 kom nästa familj hit till en backstuga. Det var inhysesmannen Johannes Andersson med hustru och två barn och de bodde här i nästan 20 år. Den sista kända torparefamiljen, som bodde här åren 1930-1937, var Johan Alfred Wikström och hustrun Hildur Augustsson. 1940 bodde jordbruksarbetaren Daniel Persson med familj här en kort tid och sedan av arbetaren Paul Hallén med familj. Torpet var därefter sommarbostad.