Torpet Snarydet

under Lilla Falla i Mobos rote

Gården Lilla Falla hörde till Habo socken fram till år 1889, då den flyttades över till Bottnaryds socken. År 1675 bor här på Snaryd, slaktaren Pohl. Två av hans söner föds här. År 1752 finns torparen Anders Larsson här med sin familj. Sonen Sven Andersson tar över torpet år 1762 och efter honom tar hans son, Johannes Svensson, över torpet år 1799. Johannes flyttar med sin familj år 1809. Då har tre generationer bott här efter varandra. De sista som bor här på torpet är Oskar Albin Karlsson, född 1865, med hustru Susanna och två barn. Han avlider här 1938 och hon dör 1942.