Torpet Hjerpås

under Dykärr i Gölhults rote

År 1748 finns här Anders Andersson med hustru och ett barn. Vid enskiftet på Dykärr 1824 blev Järpås en del av nuvarande Dykärr Brogården. Från mitten av 1800-talet upphör Jerpås som torp och arrenderas som bostad. Sven Patrik Ringqvist avstyckade Järpås från Dykärr Brogården 1904 då han sålde Brogården och flyttade till Järpås. Arealen är enligt avsöndringshandling 13 tunnland.