Backstugan Axes backstuga

under Stora Gölhult i Gölhults rote

Platsen är troligen samma som Annelundslyckan, vilken finns beskriven på Laga delningskartan 1924. Gratialist Johan Gustaf Ax, född 1837, kommer hit 1890 med hustrun Maria Gustafsdotter. Dotterdottern  Elsa Desideria kommer hit 1896 och bor hos morföräldrarna till 1908. Johan Gustaf Ax avlider här 1914 och då flyttar hustrun. År 1916 kommer utfattige Anders Andersson och dottern Anny Kristina hit. Anders avlider 1919, men Anny bor finns här till 1934. Hon avlider 1936 på ålderdomshemmet i Habo.